Lô F2-10, KDC Đông Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

GỬI YÊU CẦU

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 Địa chỉ: Lô F2_10, KDC Đông Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

 Hotline: 0889.87.97.97

 E-mail: tk.naturalpharma@gmail.com

 023.53.53.53.86